Mermere Hayat Veren Makineler Dosyası…

Mermere Hayat Veren Makineler Dosyası…

HITACHI Günümüz mermer ocaklarında, ocak yapısına bağlı olarak çok çeşitli iş makineleri kullanılıyor. Artık ekskavatör, yükleyici ve belden kırma kaya kamyonlarla birlikte küçük boy makine ve vinçler de yer alıyor. Enka Pazarlama, distribütörü olduğu Hitachi ve Bell markaları ile bu alanda, tamamı “Ağır Hizmet Tipi” olan, oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Ekskavatör grubunda Hitachi ZX350LCH-5A ve ZX400LCH-5A ile birlikte ZX 490H-5A veya ZX 490LCH-5A gibi daha büyük makineler yer alıyor. Büyük ölçekli, yüksek verimli bir ocakta çalışılıyorsa ve büyük ölçekli yıkımlar yapılıyorsa ZX530LCH-5A veya ZX690LCH-5A modelleri tavsiye ediliyor.

Hitachi ekskavatörlerle aynı uydu sistemi ve veri tabanını kullanan yükleyici grubunda ise Hitachi ZW370’in (eski adıyla Kawasaki 95Z7) yanı sıra daha verimli ve yıkımların büyük olduğu ocaklar için Hitachi ZW550 (eski adıyla Kawasaki 115Z7) modelleri sunuluyor.

Belden kırma kaya kamyonu kategorisinde, 30 ve 40 ton sınıfındaki Bell B30E ve B40E modelleri mermer kullanıcıları tarafından çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Ocak yapısına uygun makine seçiminin önemi

Enka ve Hitachi birlikteliğinin mermer ocaklarındaki gücünün; her zaman sahada olmak, sahayı iyi analiz etmek, operatörleri ve makine sahiplerini dinlemek, yurtiçi ve yurt dışı uygulamaları iyi etüt etmekten kaynaklandığı, bu kapsamda doğru ocağa doğru makine sağlanmasının da başarının sırrı olduğu ifade ediliyor.

Geçmişin düşük verimle çalıştırılan ocaklarının yerini artık en az maliyetle, en fazla satılabilir mermer üretilmesinin hedeflendiği ocaklar alıyor. Ülkemiz İtalya ve İspanya gibi ülkelere kıyasla daha genç ocaklara sahip bulunuyor. Ancak maalesef düzgün bir planlama olmadan, rezervler doğru tespit edilmeden ve yanlış döküm uygulamaları ile ocaklar erkenden yaşlandırılmış, döküm alanlarının altında kalan rezervi üretmek daha maliyetli hale gelmiş durumda. Bunun için ocağın yapısına uygun makine seçimi büyük önem taşıyor.

Ocağın yapısı, eğimleri, eğimli mesafe uzunlukları, kademe genişlikleri, kademeler ile tezgahlama arasındaki mesafeler, yıkım ebatları gibi başlıca değişkenlerin makine tespitinde dikkate alınması gerekiyor.

Sınıflarında fark yaratan Hitachi ekskavatör ve yükleyiciler

Yeni başlayan bir ocakta, kademelerin oluşturulması, makinenin kademeler arasında rahat hareket edebilmesi ve kırıcı ile çalışmaya uygun olması sebebiyle Hitachi ZX350LCH-5A veya ZX400LCH-5A ekskavatör olması gerektiği belirtiliyor. Aynı şekilde bir lastikli yükleyici olarak Hitachi ZW370; seriliği, yüksek manevra kabiliyeti ve sınıfına göre kendini ayrıştıran yüksek itme kuvvetiyle tavsiye ediliyor.

5 kademeyi geçmiş ve homojen olarak büyük kesimlere izin veren bir ocakta ise daha büyük ölçekli makinelere yönelmenin verimi ve kapasiteyi artıracağı vurgulanıyor. Bu koşullarda ekskavatör olarak Hitachi ZX490H-5A ve ZX490LCH-5A modelleri ve yıkılan kesimlerin taşınması ve itilmesi için Hitachi ZW550 lastikli yükleyici en uygun seçenek olarak sunuluyor.

Ülkemizdeki ocaklarda kademelerin dar ve eğimlerin fazla olması, yükleyicilerin manevra kabiliyetini daha da önemli kılıyor. Ayrıca ocağın verimliliği düşük ise büyük kesim ve yıkımlar yapılması gerekiyor. Böyle büyük kesimlerde, itme-çekme kuvveti (traction force) ve dar kademelerde manevra kabiliyeti yüksek olan Hitachi ZW370 ve ZW550 lastikli yükleyicilerin sınıflarında ön plana çıktığı belirtiliyor.

Türkiye için ideal blok kaldırma kapasiteleri

Hitachi ZW370 lastikli yükleyicinin setup ayarlarının 28,5 ton kaldırma kapasitesinde olmasının; kamyonun yanaşma şekli, yükleme alanın düz veya eğimine göre alınan toleranstan kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaldırma kapasitesini daha fazla arttırmak mümkün ancak karayolları kanunu en fazla 25 ton blok taşıma hakkı tanıyor. Konteynırda ise 27 ton üzerini nakliyeciler güvenlik sebebiyle istemiyor. Ayrıca, 30 tonluk bir mermer blokunu katrakta kesmek de oldukça zor bir iş.

CaCO3 bazlı mermerlerin yoğunluğunun 2,8 ton/metreküp olarak kabul edildiği göz önünde bulundurulacak olursa, 25 ila 28 ton arası ağırlıktaki bir blok, 9 ila 10 metreküp hacme denk gelir. Ancak ülkemizde satılabilir bu boy mermer blok çok fazla üretilemiyor. Kayıtlara göre ihraç edilen mermer bloklarının %65’inden fazlası 5 metreküpün altında kalıyor.

Bu şartlar altında 28,5 ton kaldırma kapasitesi için ayarları yapılan ZW370, Türkiye için çok uygun bir makine olarak gösteriliyor.

Türkiye ocaklarına tam uyacak şekilde, bir nevi terzi usulü geliştirilen Hitachi ZW550 lastikli yükleyici için de kullanıcıların son derece olumlu referanslar verdikleri vurgulanıyor.

Ekskavatörlerde özel Türkiye Modifikasyonu

Enka Pazarlama, Hitachi ile iş birliği içinde çalışarak ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda yeni gelen serilerde ZX350LCH-5A ve üzeri kapasitedeki modellerde Türkiye’nin koşullarına özel olarak “Turkey Modification” gerçekleştirilmiş. Ülkemizden sonra böyle ağır şartlarda çalışan Hindistan ve diğer ülkeler tarafından da bu özel modifikasyonlar talep edilmeye başlanmış.